41. OPEN GEEN GEWONE SPAARREKENING...

Wie 10.000 euro over heeft en daar in 25 jaar een miljoen van wil maken, is een optimist. Immers, je moet dan elk jaar een netto rendement van 20 procent maken. ‘Netto’ wil zeggen schoon: het vuile, bruto rendement minus de 1,2 procent belasting in box 3 plus kosten. Een dergelijk rendement is onhaalbaar voor een gewone spaarder.

Wat is er nodig om van 10.000 euro spaargeld een miljoen te maken? Je kan denken aan lang-lopende obligaties van een land met een hollende inflatie en daardoor torenhoge rentetarieven. De wisselkoers van de lokale munteenheid is dan weggezakt ten opzichte van de euro. Je wisselt je 10.000 euro in voor die munteenheid en koopt obligaties met een looptijd van 25 jaar en ruim 20 procent rente, als die er al zijn.

De jaarlijks uitgekeerde rente van minimaal 2.000 euro investeer je in dezelfde lening. Je hoopt dat de geldlener in 2032 niet in gebreke blijft en zal aflossen. Je wisselt die aflossing in voor euro’s en hoopt dat de omwisselkoers in 2032 minimaal even gunstig is als nu in 2007. Voilà: veel hoop, en weinig zegen en garanties.

Wie hier niets voor voelt en liever zo op het oog veilig spaart in onze eurozone, is slecht af, blijkt uit de volgende, gekleurde ruwe berekening.

Je verdient bijvoorbeeld 10.000 euro in het 52 procent tarief, dat geldt in box 1 voor belastbare inkomsten van meer dan 53.064 euro per jaar. Je houdt daar 4.800 euro van over, om te sparen. Elk jaar verdwijnt er door de 1,2 procent heffingop vermogen 57,40 euro naar de fiscus. Stel dat de inflatie 2,8 procent per jaar is, dan ‘verdampt’ er van die 4.800 euro 192,40 per jaar of 4.800 euro in totaal na 25 jaar.

Conclusie. Sparen helpt geen snars. Je moet een betere strategie bedenken om rijk te worden.

Adriaan Hiele