38. KOM UIT HET JUISTE NEST

Woensdag 21 februari 2007 was een belangrijke dag voor Alexander, Louisa, Isabel, Sophie en Charles.

Dat was de dag waarop bierbrouwer Heineken zijn financiële resultaten over 2006 bekendmaakte. Mooie omzet, dito winst. Toch zullen deze vijf kinderen vooral hebben gekeken naar dat ene getalletje: 0,60. Dat is het door de raad van bestuur voorgestelde dividend per aandeel, in euro.

Alexander, Louisa, Isabel, Sophie en Charles zijn de vijf kleinkinderen van wijlen Freddy Heineken. Dankzij hem hebben zij, samen met hun moeder Charlene de Carvalho-Heineken, ruim een kwart van de beroemde brouwerij. Zestig cent per aandeel betekent voor hen dat zij op dinsdag 8 mei – pay day – ruim 76 miljoen euro krijgen overgemaakt. Dat is 50 procent meer dan het jaar ervoor, en eveneens 50 procent meer dan het jaar dáárvoor. Opgeteld verdienden de erven Heineken in de afgelopen tien jaar ruim 432 miljoen euro. Dat is bijna één miljard in guldens.

Zonder er iets voor hoeven doen.

Het is de snelste en eenvoudigste manier om rijk te worden: zorg ervoor dat je in het juiste nest geboren wordt. Een wijze raad, helaas, waar je zelf geen geen bal aan kunt doen.

Op de consequentie van het hebben van rijke voorvaderen hebben de kleinkinderen Heineken wel enige invloed. Wedden dat zij, via het familiebeleggingsvehikel L’Arche Green NV, op de aandeelhoudersvergadering eind maart het dividendvoorstel van de raad van bestuur niet hebben geblokkeerd?

Philip de Witt Wijnen