37. BESCHERM DE ERFENIS

Jonkvrouw Catharina van Zoelen (33) beheert Het Huys ten Donck, de buitenplaats in Ridderkerk die al driehonderd jaar in bezit is van haar familie: ‘Al van jongs af aan wist ik dat de buitenplaats mij ooit toe zou komen. Ik heb drie halfbroers, maar aangezien ik in de lijn van mijn vader zit, was ik de logische erfgenaam.

‘Het historische belang van de legacy kreeg ik toen al mee, evenals de problemen waar veel historische landgoederen mee kampen. Nog maar een paar zijn in handen van de oorspronkelijke families die het vast willen houden, maar vaak niet weten hoe. Want de kosten van het onderhoud stijgen jaarlijks en de stad rukt op.

‘Natuurlijk word ik wel eens overvallen door angst. Het huis is al driehonderd jaar in familiebezit en het zal toch niet zo zijn dat ik degene ben die het de verdoemenis in helpt. Maar ik zie genoeg mogelijkheden en gelukkig word ik ondersteund door kundige mensen.

‘Door ervaring die ik heb opgedaan in het bedrijfsleven en tijdens mijn studie, denk ik dat je een landgoed alleen in stand kan houden als het een functie krijgt in de hedendaagse maatschappij. Ik zie deze buitenplaats als een bedrijf waarvan ik de directeur ben. En geen enkel bedrijf kan overleven als het alleen afhankelijk is van subsidies. Ik moet naar nieuwe manieren zoeken om met het huis geld te verdienen.

‘De grootste bron van inkomsten komt nu nog uit de verhuur van de bijgebouwen en uit exclusieve ontvangsten van bedrijven en particulieren. Naast Het Huys ten Donck, heb ik Catation Relations, mijn eigen communicatiebureau. Hoewel ik die twee zaken gescheiden hou, kwamen mijn visies op beide onlangs bij elkaar.

‘Met mijn bureau zat ik namelijk bij de winnaars van een tender, uitgeschreven door de ministeries van Economische Zaken en Cultuur, ter bevordering van het Nederlandse creatieve vermogen. In mijn projectplan zag ik een rol weggelegd voor het huis, dat een ontmoetingsplaats was ten tijde van de VOC. Hoe mooi zou het zijn om die functie te vertalen naar het hedendaagse?

‘In mijn voorstel wil ik van het huis een broedplaats maken waar nationaal en internationaal creatief talent, samen met het bedrijfsleven en andere sectoren, kan komen tot vernieuwende duurzame oplossingen. Dit jaar nog, organiseren we in dat kader een aantal evenementen.

‘Of ik het huis ooit verkoop? Dat is het laatste wat ik wil. En tot nu toe zie ik zoveel potentie, dat ik niet denk dat het daar ooit van komt.’

Machteld Vos