11. LEES EEN BOEK (1)

Saskia Stuiveling Illustratie Daisy Erades president van de Algemene Rekenkamer Erades, Daisy

Leestip van Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer: Rob van Tulder en Alex van der Zwart: Reputaties op het spel, Het Spectrum, 400 blz, € 30,75: ‘Snelle verdieners lopen het risico het vertrouwen van klanten of consumenten te verliezen. Als ze hun reputatie schenden, zoals Ahold overkwam met het boekhoudschandaal, verspelen ze hun kansen op de markt. Dat leidt tot verlies. Dit boek beschrijft hoe je vertrouwen kunt winnen, hoe het te behouden en ook hoe het terug te ver-dienen wanneer je het hebt verloren.

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt een grote rol in het boek: het is een belangrijke manier om vertrouwen te winnen. Geld verdienen betekent namelijk niet alleen inkomsten genereren, je moet het ook zorgvuldig uitgeven. Het snelle geld maakt door maatschappelijk verantwoord ondernemen plaats voor een meer continue winst. De afweging is dus: ga ik voor de korte of de lange termijn?

‘Reputaties op het spel heeft mijn gedachtes over dit onderwerp gestruc-tureerd. Toch is het iets wat je niet volgens een checklist kunt invoeren. Rekening houden met reputatie moet in je gaan zitten. Het is op een andere manier leren kijken naar de zaken. Dat probeer ik nu toe te passen bij de Algemene Rekenkamer. De klassieke manier van onze onderzoeken houdt bijvoorbeeld vooraf geen rekening met de milieuvriendelijkheid of in-tegriteit van een instelling of overheid. Dat doen we, als dat relevant is, nu wel.’

Stefanie Vermeulen