Zorgaanbieders gaven veel geld uit aan ‘overzorging’

Zorgaanbieders hebben onnodig veel geld uitgegeven aan huishoudelijke hulp voor onder meer ouderen en gehandicapten. Dit zeggen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en cliëntenorganisatie CG Raad.

Volgens coördinator B. van der Meijden (VNG) was sprake van „oververzorging: zwaardere zorg dan nodig’’. Dat kwam doordat er „geen enkele prikkel” was zuinig met AWBZ-geld om te gaan. Volgens beleidsmedewerker P. Vreeswijk van CG Raad hadden zorgaanbieders te veel „speelruimte”.

Het te veel uitgegeven geld voor de hulp zou jaarlijks 100 tot 150 miljoen euro bedragen op een budget van ruim een miljard. Het gaat om de jaren vóór 1 januari 2007, toen de huishoudelijke hulp met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit de AWBZ werd gehaald en naar de gemeenten ging. Een woordvoerder van brancheorganisatie Actiz (500 zorgaanbieders) heeft „geen flauw idee” of vroeger te veel geld is uitgegeven.

Uit een vandaag gepubliceerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat ouderen met lichamelijke of geestelijke beperkingen in Nederland, Denemarken en Zweden het best af zijn.

Minister Klink (VWS, CDA) bevestigde overigens vanmorgen een tegenvaller van een miljard euro op zijn begroting. De tegenvaller wordt met name veroorzaakt door hogere kosten bij ziekenhuizen en ouderenzorg.

In een notitie voor het regeerakkoord staat dat er dit jaar in elk geval een tegenvaller is van 827 miljoen euro en dat er 1,2 miljard aan „dreigingen en risico’s” zijn die moeten weggewerkt.

WMO: pagina 2

ouderen: pagina 6