Terpstra vraagt premier in open brief om meer actie

Erica Terpstra, voorzitter van sportkoepel NOC*NSF, roept in een open brief aan minister-president Jan Peter Balkenende het kabinet op meer werk te maken van het sportbeleid. Aanleiding was het overleg dat de vaste kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanochtend voerde met minister Ab Klink en staatssecretaris Jet Bussemaker over de kernpunten van het beleid tot 2010.

In de brief doet Terpstra een beroep op de premier om ‘het warme hart van kabinetsleden voor sport’ om te zetten in daden. Zij verlangt vooral meer inspanningen om de bestaande structuur van de sportclubs met 1,2 miljoen vrijwilligers te verstevigen. Sport is volgens haar ook belangrijk voor zaken als gezondheid, veiligheid, integratie en werkgelegenheid.

De actie van Terpstra is uitzonderlijk en komt mede voort uit de ergernis bij NOC*NSF dat politici wel goede sier maken met sport, maar het onderwerp politiek klein houden. Ook al trekt de regering jaarlijks 20 miljoen euro extra uit voor sport, NOC*NSF blijft hameren op meer investeringen. De begroting van 120 miljoen euro is in Terpstra’s perceptie veel te laag gezien het belang van sport voor de samenleving, zeker in vergelijking met een sector als kunst en cultuur, waarvoor bijna het tienvoudige wordt uitgetrokken.

Terpstra’s open brief aan Balkenende past in het kader van de versterkte politieke lobby van NOC*NSF. De honderd dagen die het kabinet heeft uitgetrokken om met de samenleving in gesprek te komen, grijpt de sportkoepel aan om zijn wensen bij herhaling onder de aandacht te brengen. Deze keer heeft dat weinig of geen effect gesorteerd, want uit een rondgang langs woordvoerders sport van diverse partijen bleek dat tijdens het overleg met de bewindslieden vanochtend nauwelijks of geen aandacht voor sport is gevraagd. De heersende opvatting: er waren belangrijkere zaken met Klink en Bussemaker te bespreken.

Marjo van Dijken (PvdA) hoopte dat de spreektijd toereikend was om „nog iets over acties tegen homofobie in de sport en de subsidiëring van kunstgrasvelden” te zeggen, terwijl Renske Leijten (SP) en Joop Atsma (CDA) geen onderwerpen voor het overleg hadden aangedragen.

Atsma: „Dit overleg met Klink en Bussemaker was ook niet de beste gelegenheid om sport nog eens onder de aandacht te brengen. Over anderhalve week zijn de Kamerleden met sport en onderwijs in hun portefeuille te gast bij NOC*NSF op het nationale sportcentrum Papendal. Dan moet het ei uitgebroed worden.”