`Raamwerk nodig bij uitwisseling persoonsgegevens`

Rotterdam, 12 april. - Voordat het Verdrag van Prüm in de hele Europese Unie van kracht wordt, moet eerst de bescherming van persoonsgegevens geregeld zijn. Dat vindt de Europees toezichthouder voor gegevensbescherming EDPS, Peter Hustinx. Zeven landen, waaronder Nederland, tekenden twee jaar geleden het Verdrag van Prüm, met name om grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme effectiever te kunnen bestrijden. Vijftien landen willen dit verdrag in de hele Unie invoeren. De toezichthouder steunt het verdrag weliswaar, maar betreurt dat in het Verdrag van Prüm de uitwisseling van persoonsgegevens niet is geregeld. De Nederlandse voorzitter van EDPS pleitte gisteren voor het opstellen van een raamwerk in het kader van het Verdrag van Prüm. ”Dat raamwerk is nodig om de burger voldoende bescherming te geven, daar dit verdrag het uitwisselen van DNA-gegevens en vingerafdrukken veel makkelijker maakt”, aldus Hustinx.