Opinieredactie

De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat de voorgevel van de Ridderzaal op het Haagse Binnenhof in de afgelopen eeuwen is uitgegroeid tot het nationale symbool van de Nederlandse democratie; constaterende dat de vaderlandse regeringszetel Den Haag een stad is waar de meerderheid van de bevolking inmiddels bestaat uit nieuwe Nederlanders; tevens constaterende dat in het nieuwe kabinet voor het eerst twee bewindslieden afkomstig uit die groep nieuwe Nederlanders zijn opgenomen; overwegende dat de misselijkmakende discussie op initiatief van de Partij voor de Vrijheid over de dubbele nationaliteit van de genoemde bewindslieden een creatief en inspirerend tegengeluid behoeft; verzoekt de regering – in het bijzonder de minister van Cultuur, prof.dr. Plasterk – de mogelijkheden te onderzoeken om de gewijzigde verhoudingen in bevolkingssamenstelling en regering daadkrachtig te vertalen in een nieuw en aansprekend architectonisch icoon voor politiek Den Haag; en gaat over tot de orde van de dag. Partij voor Nederlandse Architectuur (www.pvna.nl)

Ingezonden door Kees van der Hoeven, Wassenaar

De Opinieredactie nodigt lezers uit om andere vormen te bedenken voor hun mening. De gekozen vorm moet geschikt zijn om digitaal en in de krant te publiceren. Stuur op naar opinie@nrc.nl