nrc.nl/blogs

nrc.nl/blogs Mohamed Hasseinein. Weblog Wereld staat in het teken van de Egyptische journalist Mohamed Hasseinein (of Hassanein) Heikel. „In een lang interview, onder het genot van een sigaar, geeft Heikel zijn visie op zijn land en zijn regio. „There is a sea between the authorities and the people – this is the wide sea which has opened. There is no wind now – but when the wind starts …”, zegt hij waarschuwend. De kloof tussen arm en rijk lijkt alleen maar groter te worden. Onderhuids groeit het verzet, vooral onder jongeren. „What is amazing about our students it their eagerness to acquire knowledge. The effect of mobiles, computers, satellites – there is a generation coming that is outside the traditional controls. […] The police are unable to prevent the political demonstrations.” www.nrc.nl/wereld

Privacy. Marie José Klaver blogt op het weblog Klaver over de Amerikaanse overheid die onder vuur ligt wegens misbruik van spionagebevoegdheden. „De inspectie van het Amerikaanse ministerie van Justitie stelde onlangs vast dat de FBI vaak onterecht gebruik maakt van zogeheten National Security Letters. Mike McConnell, die drie maanden geleden de baas werd van de National Intelligence, wil dat Amerikaanse geheime diensten ruimere bevoegdheden krijgen om in het buitenland te spioneren. Ook het bespioneren van buitenlanders in de Verenigde Staten moet volgens McConnell, die aan het hoofd staat van 16 inlichtingendiensten, gemakkelijker worden. Met name het afvangen van e-mails en het tappen van telefoongesprekken moet eenvoudiger worden.”

www.nrc.nl/klaver

Mohamed Hasseinein. Weblog Wereld staat in het teken van de Egyptische journalist Mohamed Hasseinein (of Hassanein) Heikel. „In een lang interview, onder het genot van een sigaar, geeft Heikel zijn visie op zijn land en zijn regio. „There is a sea between the authorities and the people – this is the wide sea which has opened. There is no wind now – but when the wind starts …”, zegt hij waarschuwend. De kloof tussen arm en rijk lijkt alleen maar groter te worden. Onderhuids groeit het verzet, vooral onder jongeren. „What is amazing about our students it their eagerness to acquire knowledge. The effect of mobiles, computers, satellites – there is a generation coming that is outside the traditional controls. […] The police are unable to prevent the political demonstrations.”

www.nrc.nl/wereld