Minister beslist over man Albayrak

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Vreemdelingenbeleid, PvdA) wil binnenkort trouwen met haar nu nog in Engeland woonachtige Turkse verloofde. Hoewel zij politiek verantwoordelijk is voor de toelating van vreemdelingen in Nederland, zal zij niet zelf beslissen over de aanvraag tot verblijf van haar aanstaande echtgenoot. Op haar verzoek is de aanvraag ondergebracht bij minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA).

De bedoeling is dat de aanvraag nog voor de zomer wordt ingediend. De verloofde van Albayrak moet dan een machtiging tot voorlopig verblijf krijgen. Albayrak is politiek verantwoordelijk voor het verstrekken van dergelijke machtigingen. Omdat Albayrak elke schijn van belangenverstrengeling wil voorkomen, heeft zij bij de aanvaarding van haar functie als staatssecretaris gemeld dat zij niet zelf over de toelating van haar aanstaande wil beslissen.

In Den Haag was in de wandelgangen discussie ontstaan. Het gerucht ging dat Albayrak meer familieleden naar Nederland zou willen laten komen. Daarvan is geen sprake. (NRC)