Kabinet: steeds meer goedkope alfahulpen

Den Haag. Mensen met een beperking moeten het steeds vaker stellen met de goedkoopste en minst opgeleide thuiszorgkrachten, de zogenoemde alfahulpen. Zorginstellingen dwingen hun werknemers in loondienst om alfahulp te worden zodat zij kosten kunnen besparen. Dat schreef staatssecretaris Bussemaker (PvdA) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. Alfahulpen zijn zelfstandigen en vallen niet onder de cao. De vrees bestaat dat alfahulpen, veelal vrouwelijke parttimers, hun werk zullen opgeven wegens hun karige rechten. Dat zou later problemen opleveren omdat er door de vergrijzing alleen maar meer behoefte zal zijn aan huishoudelijke hulp.