Huisbezoek mag niet zonder verdenking

Utrecht. Gemeentelijke sociale diensten mogen niet zomaar meer onaangekondigde huisbezoeken brengen aan mensen met een bijstandsuitkering. Ze moeten vooraf toestemming vragen aan de persoon in kwestie. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep, het hoogste rechtsorgaan op het gebied van sociale zekerheid, gisteren bepaald in twee zaken in hoger beroep van mensen bij wie de bijstandsuitkering was ingetrokken. Als de uitkeringsgerechtigde weigert mee te werken, mag de sociale dienst de uitkering niet meer intrekken. Dat mag alleen als er een concrete verdenking is dat de bijstandsontvanger fraudeert.