Hells Angels Amsterdam niet verboden

De Amsterdamse afdeling van de Hells Angels is geen samenhangende criminele organisatie die daarom verboden moet worden.

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam gisteren bepaald in een civiele procedure die het Openbaar Ministerie (OM) had aangespannen. Vorige maand verloor justitie een soortgelijke procedure bij de rechtbank van Leeuwarden. Het OM heeft bij zes rechtbanken verzoeken zijn ingediend om afdelingen en stichtingen van de motorclub verboden te krijgen. De vier andere procedures lopen nog.

De rechtbank in Leeuwarden oordeelde toen dat de Hells Angels wereldwijd, en dus ook in Nederland, een crimineel karakter hebben en in verband worden gebracht met bedreigingen met geweld, maar dat de betrokken organisaties niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor geweld van individuele leden. En dus kunnen ze niet verboden worden. De Amsterdamse rechtbank oordeelde gisteren dat „voor een aantasting van de vrijheid van vereniging – waaronder ook stichtingen vallen – slechts in zeer uitzonderlijke gevallen plaats is”.

De uitspraak van de Amsterdamse rechtbank is een gevoelige nederlaag voor het OM, omdat het voltallig bestuur van de Amsterdamse afdeling van de Hells Angels een strafblad zou hebben en bij vier huiszoekingen in de periode 2001-2005 onder meer pistolen, kogels, traangas, een hennepkwekerij en xtc-pillen werden aangetroffen.

De rechtbank in Amsterdam erkende gisteren dat de stichting Hells Angels kan worden aangewreven dat in haar clubhuis wapens en drugs zijn aangetroffen en dat Hells Angels-leden betrokken zijn geweest bij mishandeling en bedreiging van televisiepresentatoren Frits Barend en Henk van Dorp. Maar het OM heeft onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat het daarbij ging om ‘meer dan individuele gedragingen’.

Justitie heeft ook niet kunnen aantonen dat de uitkomst van een strafrechtelijk onderzoek niet kan worden afgewacht en de organisaties daarom nu al verboden moeten worden.

Meer over de Hells Angels op nrc.nl/hellsangels