Geen hoger tarief voor topinkomens

Den Haag, 12 april. Het kabinet komt voorlopig niet met fiscale maatregelen om de topinkomens in het bedrijfsleven aan banden te leggen.

Pagina 3