Claim op PCM blijft overeind

De schadeclaim van 96 miljoen euro die investeerder Marcel Boekhoorn wil indienen tegen uitgeefconcern PCM blijft overeind. Gisteren liet de eigenaar van de gratis krant De Pers beslagleggen op tegoeden van PCM ter waarde van 10 miljoen euro. „Maar dat verandert niets aan de hoogte van de vordering die wij voorbereiden”, zegt Boekhoorns juridische rechterhand Philip van Wijngaarden.

Boekhoorn zegt schade te hebben geleden doordat PCM, uitgever van onder meer NRC Handelsblad en de Volkskrant zich vorig najaar terugtrok uit het plan om De Pers gezamenlijk uit te geven.

Volgens waarnemend bestuursvoorzitter van PCM, Bert Groenewegen, stelt de beslaglegging „niks voor” en raakt die het bedrijf niet. Hij zegt dat hij binnenkort „maar eens met Boekhoorn moet gaan praten”. Een woordvoerder van Boekhoorn zegt dat eerdere gesprekken met PCM tot niets hebben geleid en verwacht dat alleen een juridische bodemprocedure tot een oplossing kan leiden. In mei zijn voorlopige getuigenverhoren in deze kwestie gepland.

Gisteren werd bekend dat president-commissaris Erik van de Merwe en commissaris Annemieke Roobeek met onmiddellijke ingang bij PCM zijn opgestapt. Daarmee is naast de directie ook de raad van commissarissen uitgedund. Vorige week vertrok bestuursvoorzitter Ton aan de Stegge. Een week eerder werd bestuurslid Philip Alberdingk Thijm ontslagen. Eind maart vertrokken al twee commissarissen, bij de uitkoop van de Britse grootaandeelhouder Apax.

De enige nog overgebleven commissaris, Theo Strengers, heeft tijdelijk gezelschap gekregen van een interim-commissaris, die eveneens bestuurslid is van PCM’s huidige grootaandeelhouder, de Stichting Democratie en Media.

Volgens een ingewijde bij PCM bestond er onenigheid tussen Strengers en het duo Van de Merwe-Roobeek. Zij namen het hem onder meer kwalijk dat hij achter hun rug om fusiegesprekken was begonnen met branchegenoot NDC, uitgever van onder meer de Leeuwarder Courant.