Blair: spijt van ex-gevangenen in media

Een volmondig excuus was het niet. Zowel de Britse premier Tony Blair als minister van Defensie Des Browne erkende gisteren echter dat het geen goed idee is geweest de vorige week door Iran vrijgelaten Britse gevangenen voor geld hun verhaal aan de media te laten vertellen.

De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een stortvloed van kritiek op de regering. Volgens velen werd de geloofwaardigheid van de strijdkrachten er ernstig door aangetast. „Was dat achteraf bezien een goed idee”, zo vroeg Blair zich gisteren publiekelijk af. „Nee”, luidde zijn antwoord. De premier voegde er overigens haastig aan toe dat hij zelf pas op de hoogte was gesteld van het besluit nadat het was genomen.

Browne op zijn beurt verklaarde dat hij de „volledige verantwoordelijkheid” voor de gang van zaken op zich nam, al had hij naar eigen zeggen aarzelingen gekend bij het besluit. Voor de minister kan de zaak overigens nog een onaangenaam staartje krijgen. Maandag debatteert het Lagerhuis over de zaak. Het is niet uitgesloten dat de oppositie dan alsnog op zijn aftreden aandringt.

De Conservatieve leider David Cameron noemde het besluit „rampzalig” maar stelde Browne’s positie nog niet ter discussie. De Liberaal-Democratische woordvoerder Chris Huhne sprak van „volstrekt geknoei”. Voor de regerende Labour Partij komt de zaak ongelegen omdat er op 3 mei lokale en regionale verkiezingen zijn in in Groot-Brittannië.

Blair onderstreepte dat alle betrokkenen „te goeder trouw” hadden gehandeld. De omstandigheden waren „uitzonderlijk” geweest en de marinemensen werden na hun terugkeer uit Iran bestookt door de media voor details over hun gevangenschap. De Defensietop koos er daarom voor deels toe te geven aan de druk. Enkele militairen, onder wie de vrouwelijke gevangene Faye Turney, kregen toestemming hun verhaal te doen. Ze kregen er een vorstelijke vergoeding voor.