Ambtenaren krijgen forse loonsverhoging

Ambtenaren krijgen de komende drie jaar een loonsverhoging van 10,5 procent. Daarover hebben de vakbonden en minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) overeenstemming bereikt.

Het akkoord is bereikt in informele onderhandelingen, nadat overleg over de cao voor rijksambtenaren was vastgelopen en ambtenaren waren begonnen met acties.

De loonstijging op jaarbasis ligt voor de ambtenaren boven het gemiddelde van de cao-afspraken in de eerste maanden van dit jaar. Werkgeversvereniging AWVN, die namens veel werkgevers onderhandelt, becijferde vorige maand dat in de circa zestig cao’s die dit jaar zijn afgesloten gemiddeld 2,16 procent meer loon is afgesproken. De centrale looneis van de vakcentrale FNV ligt op 3 procent. Van de grote cao’s zat alleen die voor de bouw daarboven.

De ambtenarenbonden moeten nu besluiten of ze hun acties opschorten en terugkeren naar de onderhandelingstafel voor een definitief akkoord. Leden van de vier betrokken bonden komen vanavond naar de Utrechtse Jaarbeurs om hun oordeel te geven. „Wat nu op tafel ligt is genoeg om de onderhandelingen te hervatten”, zegt bestuurder Jan Willem Dieten van Abvakabo FNV. „We zullen dit vanavond aan de leden uitleggen en hun instemming vragen.”

In het cao-overleg moet nog worden gesproken over werkdruk en reorganisaties, zegt Dieten. „Dit is het financiële kader waarbinnen de onderhandelingen moeten worden afgerond.”

In februari demonstreerden 13.000 ambtenaren in Den Haag. Ook zijn er voortdurend stakingen en stiptheidsacties bij onder meer belastingdienst, douane en gevangenissen.

De bonden stellen dat werknemers bij het rijk structureel achterlopen op bedrijfsleven en andere overheden. „Tussen 2001 en 2004 hebben we een achterstand opgelopen van 2,5 tot 3,5 procent”, zegt Dieten. „Daarvan wilden we 3 procent terugzien.” De normale loonstijging is nu 2,5 procent per jaar, stelt hij, ofwel 7,5 in drie jaar. Met een stijging van 10,5 procent in drie jaar „hebben we dus de bonus van drie procent te pakken.” De bonden wilden aan het begin van de onderhandelingen de achterstand in één jaar tijd inlopen.

Ter Horst biedt een verhoging van salaris én eindejaarsuitkering in drie stappen. Het salaris moet 2,5 procent omhoog per 1 april 2007, 2 procent op 1 april 2008 en 2 procent het volgende jaar. De eindejaarsuitkering gaat in drie stappen omhoog van 1,6 procent nu naar 5,4 procent over 2009. Vanaf 2010 zal de verhoging doorgaan met 1 procentpunt per jaar, totdat sprake is van een dertiende maand. Ook gaat de uitkering voor de zorgverzekeringspremie omhoog met 100 euro per jaar.