Private snelweg R’dam-Antwerpen

Het bedrijfsleven mag zelf bepalen hoe de route Rotterdam-Antwerpen zó kan worden verbeterd dat er geen files meer staan en het milieu niet te zwaar wordt belast. Het consortium met het beste plan krijgt een concessie om de ‘doorstroomroute’ aan te leggen en tol te heffen.

Rijkswaterstaat gaat vanaf morgen in gesprek met bedrijven die eerder interesse toonden. Harde voorwaarde is dat het consortium een ontbrekend deel van de snelweg A4 aanlegt, tussen Hoogvliet en Klaaswaal, en, vergelijkbaar met Schiphol, zich houdt aan een jaarlijkse ‘milieugebruiksruimte’, door bijvoorbeeld te voorkomen dat auto’s lang stilstaan.

Het consortium wordt mogelijk ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van extra bedrijventerreinen, natuurgebieden en toekomstige aanpassingen, zoals een vernieuwde Haringvlietbrug. Als mogelijk idee noemt projectleider Huub van Zwam van Rijkswaterstaat ook de vestiging van een ‘overslagpunt’ voor containerschepen in Moerdijk; het eerste deel tussen Rotterdam en Antwerpen kan dan ook per schip worden afgelegd, waardoor minder files ontstaan. De marktverkenning moet eind volgend jaar leiden tot een tender voor het project, dat zo’n 3 miljard euro aan investeringen en onderhoud gaat kosten. „Er is zeer veel belangstelling”, zegt Van Zwam. De A4 Midden-Delfland valt buiten het project.