ik@nrc.nl

Nu het eindelijk mogelijk is een andere nationaliteit aan te nemen zonder het Nederlanderschap te verliezen, heb ik, na 22 jaar Californië, nationalisatie in de Verenigde Staten aangevraagd.

Ik word ondervraagd op het kantoor van Homeland Security in Sacramento. De beambte bladert door mijn dossier, en vraagt of ik ooit andere namen heb gebruikt. „No.”

Hij kijkt me achterdochtig aan en zegt: „On your visa application from 1985 you included another name, and it looks Dutch to me: Ned van... something. Is this your handwriting?”

Hij laat het me zien. ik heb destijds in antwoord op dezelfde vraag of ik ooit andere namen heb gebruikt op het tweetalige formulier geschreven: „Niet van toepassing.”