Dertig vrouwen rechter in Egypte

Kairo, 11 april. In Egypte zijn gisteren 30 vrouwen als rechter beëdigd, de grootste groep sinds 2003 toen president Mubarak de eerste vrouwelijke rechter benoemde ondanks het verzet van conservatieven. Tegenstanders citeren islamitische rechtsgeleerden die erop wijzen dat twee vrouwen in het islamitisch recht als gelijkwaardig aan één man worden beschouwd als getuigen voor elke rechtbank, en dat daarom vrouwen niet als rechter kunnen optreden. Een ander argument is dat vrouwen te emotioneel zijn. In verscheidene Arabische landen zijn overigens al vrouwelijke rechters.