‘Belang in hedgefonds publiceren gaat te ver’

Zorgpensioenfonds PGGM heeft al zijn aandelenbeleggingen openbaar gemaakt. Het fonds is een superbelegger, maar schuwt menig Nederland bedrijf. Kan ABN Amro op steun rekenen in de slag met de ‘opbrekers’?

Else Bos van PGGM Foto Roger Cremers Nederland, Zeist, 23-12-2005 Else Bos 'Chief Investment Officer and Executive Director of PGGM' Ms Bos (45) has been PGGM InvestmentsÕ Director of Third-Party Management, Operations & Staff since November 2002. She previously spent two years as Co-head Investments of NIB Capital Asset Management, and before that worked for many years as Chief Operating Officer for ABN AMRO Asset Management. PHOTO AND COPYRIGHT ROGER CREMERS Cremers, Roger

PGGM, pensioenfonds voor meer dan een miljoen werknemers in de bedrijfstakken zorg en welzijn, zette gisteren als eerste grote Nederlandse pensioenfonds zijn complete aandelenportefeuille op zijn website. Het fonds beheert 82 miljard aan beleggingen, waarvan 46 procent is belegd in aandelen, die vorig jaar samen meer dan 16 procent rendement opleverden. Zeven vragen aan Else Bos, hoofddirecteur beleggingen.

PGGM geeft als eerste openheid. Hoeveel namen staan op de lijst?

„Bijna 4.000. Maar ik heb het niet geteld.”

Komt deze lijst straks elk kwartaal of wordt het eens per jaar?

„Een keer per jaar.”

Waarom nu, en niet eerder? En waarom niet de namen van de hedgefondsen en private-equityfinanciers waarin PGGM geld steekt?

„Wij zijn helemaal voor transparantie, maar je moet je wel afvragen: waarom doe ik het? Wat is de waarde? We zijn voor openheid, maar vanuit het perspectief dat we aan de deelnemer verantwoording afleggen. We hebben enorm veel reacties gehad [op de Zembla-uitzending over beleggingen in bedrijven die clusterbommen en landmijnen produceren, red.] We hebben nooit eerder zo’n roep om openheid gehoord. Daarom zijn we overgegaan tot publicatie. Maar allerlei data beschikbaar stellen is geen informatie. Het moet niet zo zijn dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Er zijn grenzen aan. En die grenzen worden bereikt bij publicatie van namen van hedgefondsen en private equity. Dan moeten we er rekening mee houden dat we belangen van partners schaden, en daarmee onszelf schade toebrengen. Dan gaat het niet alleen om de posities die wij in sommige fondsen hebben, maar ook dat wij met onze transparantie de gegevens van anderen transparant maken. Het kan ook de belangen van een individuele onderneming schaden.”

PGGM’s rendement op private equity was vorig jaar bijna 27 procent, het dubbele van de graadmeter, maar de ruim 6 procent bij hedgefondsen was iets onder de graadmeter. Viel het één u mee, of het andere tegen?

„Zij zijn niet te vergelijken. Het hedgefondsrendement was niet helemaal wat we gehoopt hadden, maar dat is een levensfeit. Soms zit je onder de benchmark, soms erboven. Wat betreft private equity: dat is een heel volwassen portefeuille, zoals dat heet, met een heel mooi resultaat. Meevallen vind ik geen goed woord, dat suggereert iets toevalligs. Dit is een heel zorgvuldig opgebouwde portefeuille, die het beter doet dan zijn referentiekader, en dat is wat je wilt.”

PGGM is een bescheiden belegger in ABN Amro, blijkt uit de aandelenlijst. Het fonds had eind 2006 voor 28,5 miljoen euro aandelen. Moet het voorstel van hedgefonds TCI om de bank op te breken en de opbrengst aan beleggers uit te keren op de aandeelhoudersvergadering op 26 april een kans krijgen?

„Daar ga ik nu niks over zeggen. Onze positie zullen we bepalen en in de aandeelhoudersvergadering van ABN Amro uitspreken.”

ABN Amro zoekt steun in de Nederlandse beleggersgemeenschap. Bent u gebeld?

„Kan ik ook niks over zeggen. Als ik in dialoog ben, ben ik in dialoog.”

De beleggingslijst zoals die op internet staat maakt een wat gebruikersonvriendelijke indruk. Alleen de beurswaarde van de belegging wordt vermeld, niet het aantal aandelen. Je moet het procentuele belang van PGGM in een bedrijf elke keer zelf uitrekenen. Is dat met opzet zo gedaan of is het per ongeluk?

„Het aantal aandelen geven is niet de intentie. Maar we willen de lijst nog wel aanvullen met het percentage dat we hebben van de beurswaarde van de betreffende onderneming. Dat vraagt allemaal grote zorgvuldigheid, dat de gegevens kloppen. Dat vergt wat meer tijd.”

    • Menno Tamminga