Albayrak beslist niet over status eigen man

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Vreemdelingenbeleid, PvdA) wil op korte termijn trouwen met haar nu nog in Engeland woonachtige Turkse verloofde. Hoewel zij politiek verantwoordelijk is voor de toelating van vreemdelingen in Nederland, zal zij niet zelf beslissen over de aanvraag tot verblijf van haar aanstaande echtgenoot.

Bij het zogenoemde constituerend beraad van het kabinet is op haar verzoek de aanvraag ondergebracht bij minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA). De bedoeling is dat de aanvraag nog voor de zomer wordt ingediend. De verloofde van Albayrak moet dan een machtiging tot voorlopig verblijf krijgen. Albayrak is politiek verantwoordelijk voor het verstrekken van dergelijke machtigingen.

Omdat Albayrak elke schijn van belangenverstrengeling wil voorkomen, heeft zij bij de aanvaarding van haar functie als staatssecretaris gemeld dat zij niet zelf over de toelating van haar aanstaande wil beslissen. Het gaat daarbij om zaken in de persoonlijke levenssfeer. Die wens is door premier Balkenende ingewilligd.

In Den Haag was in de wandelgangen discussie ontstaan over de toelating. Het gerucht ging dat Albayrak meer familieleden naar Nederland zou willen laten komen. Daarvan is geen sprake.

Overigens is het een gangbare regel dat bewindslieden – die mogelijk met belangenverstrengeling te maken krijgen – afstand doen van een deel van hun portefeuille. Zo deed toenmalig minister Korthals Altes (Justitie, VVD) de behandeling van de wet op de echtscheidingen over aan zijn staatssecretaris Korte-Van Hemel (CDA) omdat hij op dat moment zelf in scheiding lag. Ook eurocommissaris Kroes (Mededinging) doet geen uitspraken over bedrijven waar ze zelf belangen in heeft (gehad). Toenmalig minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) oordeelde bij de HBO-fraude na commotie in de Kamer niet over de Hogeschool Rijswijk omdat ze daar in het bestuur zat. Ze liet de afwikkeling over aan collega Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD).