240.000 wanbetalers van zorgpremie

DEN HAAG. Het aantal mensen dat de zorgpremie niet betaalt bedraagt 240.000, 2 procent van het totaal, heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid, CDA) gisteren geantwoord op vragen van de SP. Hij baseert zich op cijfers van het College voor Zorgverzekeringen. De minister noemt het aantal mensen dat langer dan een half jaar de zorgpremie niet betaalt ”niet onbevredigend”. Het aantal wanbetalers onder ziekenfondsverzekerden lag vóór de invoering van het nieuwe zorgstelsel op 2 à 3 procent.