Zorgwerkgevers: te hoge premie PGGM

De werkgevers in de bedrijfstakken zorg en welzijn, waar meer dan een miljoen mensen werken, zijn in toenemende mate ontevreden over de hoogte van de pensioenpremies bij hun pensioenfonds PGGM.

De pensioenpremies zijn de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld in reactie op de pensioencrisis van 2001-2003, die het gevolg was van een beurskrach en structureel tekortschietende pensioenpremies. De werkgevers, die de bulk van de premies betalen, geven hun pensioenfonds op dit punt een onvoldoende, zo blijkt uit het jaarverslag dat PGGM (bijna 82 miljard euro belegd vermogen) vanmiddag publiceerde. De werkgevers geven in het laatste klanttevredenheidsonderzoek de hoogte van de pensioenpremie een cijfer 5,6. In 2005 gaven ze nog een voldoende: 6,3.

De premie is 22,5 procent van het salaris verminderd met het bedrag van de AOW-uitkering. Deze premie die PGGM aan werknemers en werkgevers in rekening brengt ligt ruim boven de kostprijs (15,8 procent) van het pensioenproduct. Met de hogere premie wil PGGM sneller zijn financiële positie verbeteren.

De financiële situatie van PGGM is vorig jaar, mede dankzij het beleggingsrendement van 11 procent, verder verbeterd. De verhouding tussen belegd vermogen en pensioenverplichtingen (dekkingsgraad) is vorig jaar met 16 procentpunt gestegen tot 134 procent. De dekkingsgraad die aangeeft of PGGM ook een waardevast pensioen kan betalen dat verhoogd wordt met de loonstijging, is vorig jaar ook verbeterd tot 87 procent. Doel is 100 procent.

PGGM zou vanmiddag ook zijn beleggingen in beursgenoteerde bedrijven openbaar maken. Het fonds reageert daarmee op maatschappelijke onrust na een uitzending van het tv-programma Zemblaover beleggingen van pensioenfondsen in onder meer bedrijven die clusterbommen en landmijnen produceren. PGGM heeft deze aandelen inmiddels verkocht.

De drie hoofddirecteuren van pensioenfonds PGGM hebben vorig jaar een hogere bonus gekregen. Hoofddirecteur beleggingen E. Bos kreeg 42.000 euro, 30 procent meer dan in 2005. De twee andere zagen hun bonus minder stijgen.