Topinkomens verdelen PvdA en Bos

PvdA’er Paul Tang (Foto Dijkstra) Paul ( P.J.G. ) Tang tweede Kamerlid Pvda Dijkstra bv

Een nieuwe lente, hetzelfde geluid: politici winden zich op over de topinkomens van ondernemers in de private sector. In de afgelopen kabinetsperiode stonden de linkse partijen in hun politieke verontwaardiging over grootverdieners eendrachtig tegenover het rechts-conservatieve kabinet Balkenende, maar nu zijn de rollen anders verdeeld. Wouter Bos (PvdA) is in zijn nieuwe rol als minister van Financiën terughoudender dan destijds als oppositieleider in de Tweede Kamer.

In het verkiezingsprogramma van de PvdA staat dat de salarissen van topmanagers in het bedrijfsleven en de semipublieke sector uit de hand lopen. „De PvdA vindt het maatschappelijk onverantwoord en niet te verkopen dat de top 10 procent extra vangt, terwijl van werknemers wordt verlangd dat ze matigen.” Ten aanzien van de topsalarissen in het bedrijfsleven heeft de overheid „minder instrumenten en andere verantwoordelijkheden dan in de (semi)publieke sector”, erkent de partij, „maar ook hier mag geen sprake zijn van een graaicultuur of astronomische gouden handdrukken.”

In de brief die Bos afgelopen vrijdag namens het kabinet naar de Kamer stuurde, is van deze opstelling niets terug te vinden. Bos schrijft de zorgen van de Kamer over de beloningen te delen, maar wijst hogere belastingtarieven voor topinkomens van de hand, omdat dit negatieve gevolgen voor de Nederlandse concurrentiepositie zou hebben.

Bos’ afwijzing is ook opmerkelijk omdat hij in de verkiezingscampagne nog goede sier maakte met de passiviteit van Balkenende om topinkomens aan te pakken. In het lijsttrekkersdebat van RTL tartte de toenmalige oppositieleider de premier door hem uit te dagen drie maatregelen te noemen die zijn kabinet had genomen om iets aan topinkomens te doen. Toen Balkenende daar het antwoord op schuldig bleef, zei Bos: „Geef me dan twee voorbeelden.” Balkenende zei weer niets, waarop Bos zei: „Eén voorbeeld dan.”

Oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk zei vanmorgen in radioprogramma De Ochtenden dat er binnen de PvdA inmiddels een „leiderschapscrisis” is. „Bos heeft de fout gemaakt door in het kabinet te gaan zitten op een uiterst zware positie. Daarmee kan hij niet meer het PvdA-beleid verdedigen. SP-leider Marijnissen valt de PvdA daar nu continu op aan. Het enige wat Bos kan doen is er het kabinetsbeleid tegenover zetten, en niet het PvdA-standpunt.”

Kamerlid Paul Tang (PvdA) zegt dat het kabinet de topinkomens aan de orde moet stellen bij het komende overleg met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Levert dit niets op, dan vindt hij dat de belastingwetgeving moet worden aangepast. Hij stelt voor dat er een aparte belasting op bonussen van ondernemers komt of dat het belastingtarief voor inkomens boven de 250.000 euro met drie procentpunten omhoog gaat, tot 55 procent.

Volgens Tang is de aanpak van beloningen niet alleen wenselijk voor goede arbeidsverhoudingen, maar ook voor de continuïteit van ondernemingen. Nu is er te vaak sprake van willekeurige beloningen die afhankelijk zijn van beurskoersen of winstbejag op korte termijn. Dat ondermijnt de langetermijnstrategie van ondernemingen. „Het is niet alleen een links maar ook een rechts verhaal”, zegt Tang. Morgen debatteert de Kamer over de topinkomens in de private sector.

Roel JanssenEgbert Kalse