Stress niet oorzaak lekkende hartklep

Een lekkende hartklep die een openhartoperatie noodzakelijk maakt. En nieruitval. Dat zegt Holleeders advocaat over de ziekte van zijn cliënt die nu op de intensive care in het Leids Universitair Medisch Centrum ligt.

Voor advocaat en rechtbank is dat voldoende om het proces uit te stellen, maar medisch gezien bieden deze mededelingen weinig aanknopingspunten om van buitenaf de ernst van Holleeders ziekte vast te stellen.

Het hart heeft vier hartkleppen die er voor zorgen dat de bloedstroom eenrichtingsverkeer blijft. Welke van de vier kleppen zijn aangedaan, is niet bekend gemaakt. Ook is niet te achterhalen hoe lang die hartklep- en nierproblemen al bestonden.

Holleeders advocaat verwijst vaak naar de stress waaronder Holleeder staat tijdens het proces. Maar hartklepproblemen en nieruitval zijn geen bekende gevolgen van acute stress. Hoge bloeddruk en vermoeidheid, zoals eind vorige week tijdens de laatste procesdag gerapporteerd, zijn wel goede lichamelijke kenmerken van acute stress.

Hartkleppen zijn in feite ventielen die terugstroom van het bloed tegengaan als het hart samentrekt. Ze kunnen lek zijn, of vernauwd. Bij een lekkende klep stroomt een deel van het bloed toch de verkeerde kant op. Bij een vernauwde klep stroomt er te weinig bloed door de opening en krijgt iemand zuurstofgebrek. De patiënt raakt bij enige inspanning snel buiten adem, krijgt hartkloppingen, pijn op de borst, gezwollen enkels en is snel duizelig of valt flauw.

Hartkleppen kunnen tijdens een openhartoperatie worden gerestaureerd of vervangen, meestal door een uit een varken afkomstige klep.