Stop heksenjacht op weigerambtenaren

Het COC Nederland voert een politieke actie gericht tegen weigerende ambtenaren van de burgerlijke stand (NRC Handelsblad, 4 april). De indruk wordt gewekt dat alle Nederlandse homo`s in opstand zijn gekomen tegen deze weigeraars. Niets is minder waar. Niet alle homo`s in Nederland zijn zo intolerant jegens de weigeraars. Waarom zouden we ook? Juist homo`s verwachten tolerantie en respect van anderen. Waarom geven we een ander niet enige ruimte? In het regeerakkoord is heel duidelijk de garantie opgenomen dat op elk stadhuis huwelijken gesloten moeten kunnen worden tussen personen van hetzelfde geslacht. In Nederland is ruimte voor andersdenkenden. Dat geldt voor homo`s en dat geldt voor gewetensbezwaarden. Homo`s kunnen in iedere gemeente huwen. Er zijn geen problemen. Maak ze dan ook niet. Dwang helpt onze (homo-) tolerantie geen stap verder.

    • Siep de Haan Tienvoudig Organisator Gay Pride