met andere woorden

anti-donorregister Nederland heeft een „schrijnend gebrek” aan donororganen, meldt nrc.next op 3 april. Naar schatting overlijden in ons land 100 tot 200 mensen per jaar doordat er geen donor kon worden gevonden. Het probleem is de vrijblijvendheid: in Nederland moet men aangeven donor te willen zijn. In andere landen, zoals in België, is iedereen donor tenzij bezwaar is aangetekend. Zo zou het ook in Nederland moeten zijn, vinden Joost Dekker en René Louter, studenten grafisch ontwerpen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.Zij ontwierpen daarom de ‘anti-donorcodicil’. De ‘anti-donorcodicil’ is de zevenden aflevering in de rubriek ‘met andere woorden’.

Nederland heeft een „schrijnend gebrek” aan donororganen, meldt nrc.next op 3 april. Naar schatting overlijden in ons land 100 tot 200 mensen per jaar doordat er geen donor kon worden gevonden.

Het probleem is de vrijblijvendheid: in Nederland moet men aangeven donor te willen zijn. In andere landen, zoals in België, is iedereen donor tenzij bezwaar is aangetekend.

Zo zou het ook in Nederland moeten zijn, vinden Joost Dekker en René Louter, studenten grafisch ontwerpen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.Zij ontwierpen daarom de ‘anti-donorcodicil’.

De ‘anti-donorcodicil’ is de zevenden aflevering in de rubriek ‘met andere woorden’.

Voor die rubriek is de opinieredactie op zoek naar originele meningen. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua vorm.

Wat zoeken we? Te denken valt aan een rebus, rap, foto, computerbewerking, chatsessie, gedicht, strip, collage, schilderij, filmpje, of zelfs een website.

Voorwaarden: er moet één duidelijke mening in naar voren komen en de inzending moet geschikt zijn voor publicatie.

Stuur uw bijdrage o.v.v. personalia naar opinext@nrc.nl