`Discriminatie bij politie staat loopbaan allochtoon in de weg`

rotterdam. Bij de Nederlandse politie is sprake van `institutionele discriminatie`. Dat verklaart de grote uitstroom van agenten van allochtone afkomst, zei hoofdcommissaris Bert Poelert namens de Raad van Hoofdcommissarissen zaterdag in het tv-programma Zembla. Poelert, tevens directeur van het adviesorgaan Landelijk Expertisecentrum Diversiteit, wil daarom een onderzoek naar het gebrek aan carrièreperspectief van allochtone agenten. ”Ik vind dat de politie echt haast moet maken, ook met het verbeteren van het gedrag binnen de politieorganisatie”, zei Poelert. Agenten van allochtone afkomst kunnen nauwelijks promoveren en zien hun loopbaan vaak vroegtijdig stranden. Veel van hen zoeken hun heil elders. Poelert spreekt van ”onzichtbare ontmoedigingsfactoren”. Op dit moment zijn in Nederland één commissaris en één plaatsvervangend korpschef van allochtone afkomst.