De Vries: steun aan inval Irak uitzoeken

Beoogd senator Klaas de Vries (PvdA) vindt het ‘absoluut nodig’ dat er nader onderzoek komt naar de totstandkoming van de Nederlandse politieke steun voor de inval in Irak in 2003, en zal zich daar als lid van de Eerste Kamer ook voor inzetten. Hij zegt dat vandaag in antwoord op vragen van deze krant.

De Vries, oud-minister en veteraan van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, vindt het ‘heel raar’ dat zijn partij bij de kabinetsformatie blijkt te hebben beloofd dat de PvdA in de Tweede Kamer niet meer voor een onderzoek naar ‘Irak’ zal stemmen. Als toekomstig senator voor de PvdA in de Eerste Kamer acht hij zich in ieder geval niet aan zulke afspraken gebonden: „Mijn mening dat er een onderzoek moet komen staat 100 procent overeind en ik zeg dat niet vrijblijvend.”

Eerder vandaag noemde een andere prominente PvdA’er, oud-minister en oud-parlementariër Jan Pronk, het voor Radio 1 „schandelijk” dat PvdA-leider Bos bij de formatieonderhandelingen deze afspraak had gemaakt. „Het maakt de PvdA ongeloofwaardig en medeverantwoordelijk voor wat er in 2003 gebeurd is.”

De Vries zegt zich „heel goed te kunnen voorstellen dat de PvdA bij de onderhandelingen over het kabinet dit punt niet heeft binnengehaald, omdat het CDA en de ChristenUnie daar immers op tegen waren”. „Wat ik me niet kan voorstellen is dat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer niet haar eigen opvattingen kan volgen.” Een andere vraag is natuurlijk of de PvdA in de kwestie Irak, als het erop aankomt, het kabinet ten val zou willen brengen, meent De Vries. „Voor zowel de Tweede als de Eerste Kamer geldt bovendien dat er ook mét de PvdA nog geen meerderheid lijkt te bestaan voor zo’n onderzoek. Er zullen dus CDA’ers of VVD’ers overgehaald moeten worden.”

De Vries staat op nummer drie van de kandidatenlijst voor de nieuwe Eerste Kamer die op 6 juni wordt geïnstalleerd.