Belastingaangifte voortaan maar op papier

Het venijn van het artikel over DigiD en de fiscus zat in de slotzin waar de woordvoerder van de Belastingdienst stelt dat de belastingplichtige zelf verantwoordelijk blijft voor de aangifte Inkomstenbelasting (NRC Handelsblad, 4 april). Hoe bedoelt de Belastingdienst dit?

Blijkbaar heeft de woordvoerder de casus nog niet omgedraaid. Uit het artikel kan geen andere conclusie getrokken worden dan dat een ieder die in het bezit is van mijn sofinummer heel simpel een aangifte op mijn naam kan indienen! En voorzover de woordvoerder van de Belastingdienst dit nog niet weet: je bent wettelijk verplicht te pas en te onpas een kopie van je paspoort af te geven (nieuwe baan, bankrekening, verzekering, notaris et cetera) waarop ook het sofinummer staat..

Wie zegt mij dat niet iemand die kwaadwillend is via mijn sofinummer aangifte doet voor allerhande toeslagen (de Belastingdienst int niet alleen, maar betaalt ook uit, aldus Joop Wijn) of voorlopige teruggaaf vraagt?

Even bankrekeningnummer wijzigen en kassa! Hoe kan ik dan bewijzen dat ik die aangifte niet heb ingediend? Ofwel: Waar is mijn rechtsbescherming als burger dan gebleven?

Voor mij geen andere conclusie: DigiD weg ermee! Ik doe vanaf nu alleen nog aangifte op papier.