Zoektocht naar taxatieprijs

Fiscale taxatiegegevens van huizen zijn geheim. Het kadaster geeft wel een index van de waardeontwikkelingen.

Meestal juicht men bij waardestijgingen van het huis. Maar niet bij een taxatie volgens de WOZ (Wet Onroerende Zaken). Een lage waardebepaling is namelijk voordelig voor de belastingen die uitgaan van de geschatte verkoopprijs.

Bij een taxateur denk je aan een expert die je huis van binnen en van buiten bekijkt; niet aan een computer. Toch bepaalt die de fiscale waarde van uw huis. Juist daardoor zijn die schattingen zo precies, aldus staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager. Hij is verantwoordelijk voor de WOZ-regels. De Tweede Kamer wil van hem weten of het echt wel goed gaat, dat taxeren met de computer. Die werkt volgens het principe dat de prijs die u op de vrije markt voor uw huis kunt krijgen, valt te berekenen uit objectieve gegevens zoals de verkopen van andere huizen, de algemene prijsontwikkelingen en de bijzonderheden van de buurt. Die cijfermatige benadering heet modelmatig waarderen. Alle gemeenten werken op die manier; nergens loopt een taxateur meer de straten af. De gemeenten hebben hun computerprogramma’s steeds verder verfijnd waarbij ze van elkaar leren. Het systeem werkt nu zo goed dat de computer de waarde van uw huis net zo goed of zelfs beter kan schatten dan een taxateur van vlees en bloed, zo meldt De Jager. Slechts in enkele gevallen, meestal bij vrijstaande huizen, moet er nog iemand op pad om aan de hand van een persoonlijke waarneming ter plaatse de computeruitkomst te verfijnen. Computers hebben het voordeel dat ze snel en goedkoop werken. Dat is prettig voor de huizenbezitters. Voortaan valt er ieder jaar een actuele fiscale taxatie in de bus. Vroeger gebeurde dat eens in de vier jaar. Bovendien wordt die taxatie actueler. Vroeger was die meer dan twee jaar oud, straks wordt dat één jaar. Kortom, alles wordt overzichtelijker. Dat maakt het ook gemakkelijker om zelf te beoordelen of de computer inderdaad goed zit met de waarde. Wie daaraan twijfelt, kan bij de gemeente de taxaties van enkele vergelijkingspanden opvragen, al zijn de fiscale taxaties van woonhuizen in beginsel geheim. De Waarderingskamer, die toezicht houdt op de uitvoering van de WOZ, wil dat veranderen en bepleit de volledige openbaarheid van de taxatiegegevens van alle huizen in Nederland. Dat zou ook de gemeenten tijd en geld besparen. Door de toepassing van computers kost de taxatie van een huis slechts 20 euro. Maar een gemeente die moet reageren op een inwoner die twijfelt aan de juistheid van de fiscale schatting, is al snel honderden euro’s kwijt. Als het tot een rechtszaak komt, kost dat een gemeente al snel duizenden euro’s. Staatssecretaris De Jager gaat na of zo’n volledige openbaarheid praktisch en juridisch mogelijk is. Nu al kunt u voor het luttele bedrag van 1,40 euro bij het kadaster de laatste verkoopprijzen van de huizen in de buurt opvragen, samen met een gratis index van de waardeontwikkeling (www.kadaster.nl). Een verrassende ontwikkeling is dat sommige huizenbezitters niet op een lagere maar op een hogere taxatieprijs van hun huis uit zijn. Door de betrouwbaarheid van de WOZ-waardering, vormt die voor steeds meer banken het uitgangspunt bij het uitrekenen van de maximaal beschikbare hypotheek. Dan kan een hoge fiscale waarde wel eens aantrekkelijk zijn.

Aertjan Grotenhuis