Warmer klimaat kost vele miljarden

De aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering gaat Nederland tot 2050 enkele tientallen miljarden euro’s kosten. Dat stelt Ekko van Ierland, hoogleraar milieueconomie aan de Wageningen Universiteit.

De grootste kostenpost is de aanpak van de grote rivieren, die 26 miljard euro gaat kosten. Bovendien zal 23 miljard euro moeten worden uitgetrokken om „klimaatbestendig” te bouwen. Dat wil zeggen dat woningen en kantoren zodanig worden gebouwd dat gebruikers geen last hebben van zomerhitte en derhalve ook geen airconditioning hoeven aan te schaffen. Die apparatuur draagt door het stroomverbruik immers óók bij aan de opwarming van de aarde.

Om de gevolgen van de klimaatverandering voor de natuur te beperken, is er nog eens 7 miljard euro nodig. Dat geld moet worden gestoken in het versterken van de ecologische hoofdstructuur (EHS), een reeks natuurgebieden waarvan de aanleg al jaren gaande is. Tenslotte moet rekening worden gehouden met 3 tot 5 miljard euro voor rioleringen en 3 miljard euro voor waterberging in steden. Een nog onbekend bedrag moet worden uitgetrokken om alleen te bouwen op plaatsen waar dat verantwoord is, bijvoorbeeld in hogere delen van Nederland.

Ook moet Nederland proberen de klimaatverandering zelf tegen te gaan, onder meer door het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Dat zal Nederland in 2020 ongeveer 0,5 tot 1 procent van het nationaal inkomen kosten.

De cijfers werden gisteren genoemd tijdens een toelichting op het VN-rapport over de gevolgen van klimaatverandering. Op deze bijeenkomst bespraken verschillende deskundigen de gevolgen voor Nederland.

De delegaties van meer dan 120 landen hebben gisteren tot vlak voor de publicatie van het rapport onderhandeld over details van de tekst, een politiek stuk dat bedoeld is als richtlijn voor beleidsmakers. China wilde op het laatste moment dat de conclusie dat „veel ecosystemen, op land en in delen van de oceaan, worden beïnvloed door regionale veranderingen in het klimaat, vooral door stijging van de temperatuur” minder stellig werd geformuleerd. Volgens China was er geen sprake van ‘zeer grote mate van zekerheid’ en diende het woord ‘very’ te worden geschrapt. Ook Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten en Rusland hebben de afgelopen dagen steeds geprobeerd de tekst, een samenvatting die is gebaseerd op ruim 1.500 pagina’s met wetenschappelijke feiten, af te zwakken.

Meer over het VN-rapport op nrc.nl/klimaat