Verbeter de verstrekking van loophulpmiddelen

Op 27 maart stond op de voorpagina van deze krant het bericht `Advies: slaappil moet uit het pakket`.

Het artikel betrof het advies van het College van Zorgverzekeringen aan minister Klink van Volksgezondheid betreffende keuzes die gemaakt kunnen/ moeten worden teneinde onze zorgverzekeringen betaalbaar te houden. In het artikel wordt ook gesproken over het verwijderen uit het ziekteverzekeringspakket van vergoedingen voor rollators en anderen loophulpmiddelen.

Uit ervaring weet ik dat ziektekostenverzekeraars geld over de balk gooien als gaat om loophulpmiddelen.

Mijn moeder was in 2004 zo wankel ter been geworden dat wij, met een briefje van de huisarts, een driepoot aanvroegen om haar zo te voorzien van een stevige steun tijdens het lopen. Er werd een kruk, model skivakantie, afgeleverd. Na enig heen-en-weerbellen werd uiteindelijk de driepoot wel bezorgd maar tot onze verbazing nam men de, nog in plastic verpakte, kruk niet mee terug want mijn moeder bleek daar reeds de eigenaar van te zijn, zo werd ons uitgelegd.

Mijn moeder overleed hetzelfde jaar en heeft de driepoot niet intensief gebruikt maar ook deze kon niet teruggebracht worden terwijl zowel de kruk als de driepoot in goede toestand was en dus hergebruikt kon worden. Uit een gesprek met anderen in het verzorgingshuis waar mijn moeder woonde bleek dit een algemeen bekend verschijnsel. Aan de ene kant wordt geld verkwist, aan de andere kant vindt een zoektocht plaats naar besparingen. Mij lijkt: begin eerst eens met het opzetten van een goede verstrekking van hulpmiddelen die, na gebruik, weer ingeleverd moeten worden en klop dan pas aan bij chronisch zieken en ouderen om hun vergoedingen af te nemen die ze nodig hebben.