Rijkdom Nederland is compliment voor Europa

Het CPB zegt ons dat Nederland onder de kabinetten-Balkenende rijker is geworden dan ooit tevoren. Maar is dat ook dankzij het kabinet-Balkenende? De afgelopen vier jaar regeerde dat kabinet in de eerste periode na de introductie van de euro. En dankzij het feit dat dat kabinet consistent bleef met het beleid van de Europese gemeenschap, zoals dat ook door hetzelfde kabinet in Brussel werd onderschreven, maar niet altijd duidelijk werd gezegd in Den Haag, is de Nederlander nu rijker. En niet alleen de huizenbezitter of vermogende.

Verbetering van het financiële vermogen van huishoudens, zoals eigen woningen, beleggingen en spaargelden, is niet het resultaat van nationale beslissingen van het Nederlandse kabinet maar gewoon een logisch en voorzien resultaat van de euro, een gemeenschappelijke munt , en een evenwichtig monetair beleid gestuurd vanuit Frankfurt en Brussel, zonder excessieve begrotingstekorten en de mogelijkheid tot nationale willekeur.

Dat beleid heeft de lage rente en daarmee hogere huizenprijzen bevorderd en ook de betere beurs dankzij vertrouwen in de Europese economie. Een sterke munt ook in vergelijking met bijvoorbeeld de dollar waar wel onverantwoorde publieke uitgaven regel waren.

Dankzij de euro heeft iedere Nederlander anno 2007 een betere woning, lagere hypotheek of huurlasten en een lagere rente met meer koopkracht in en buiten Europa. Een compliment voor Europa.