Rechter in senaat is constitutioneel niet zuiver

In het artikel `Mag een rechter in de Eerste Kamer?` (NRC Handelsblad, 31 maart), staat de vraag centraal of een rechter plaats kan nemen de senaat. In het vraaggesprek met mr. Davids wordt kort gewezen naar het systeem in Frankrijk, waar een rechter in de senaat ongekend is.

Er hoeft echter niet ver gezocht te worden om een land te vinden waar rechters al jaren tot de kern van de senaat behoren. In het Verenigd Koninkrijk is het hoogste rechtscollege al eeuwen onderdeel van het House of Lords, de Engelse Eerste Kamer. De `Law Lords` zijn volwaardige leden van de senaat: zij hebben het recht te spreken en te stemmen over alle mogelijke onderwerpen. Traditionele argumenten ter verdediging hiervan zijn dat de rechters goed aan hun mede-senaatsleden kunnen uitleggen wat de gevolgen van bepaalde wetten zijn en dat zij in hun functie als rechters goed begrijpen wat de wetten betekenen.

Deze argumenten hebben lang standgehouden; desalniettemin zien nu zelfs de zo aan tradities hechtende Engelsen in dat een duidelijke markering van de verschillende machten noodzakelijk is. Daarom zullen de Law Lords, volgens planning in 2008, verhuizen naar een eigen Supreme Court - naar voorbeeld van de Verenigde Staten - en niet langer deel uit maken van de wetgevende macht. Eenzelfde scheiding der machten moet in Nederland worden nagestreefd. Het is een universele ontwikkeling dat gestreefd wordt naar transparantie in politiek en recht. Het is constitutioneel niet zuiver om rechters in de senaat plaats te laten nemen.