Omvallen Van der Hoop treft corporatie

De financiële toezichthouder op woningcorporaties is 7 miljoen tot 10 miljoen euro extra kwijt aan een nieuwe steunactie voor woningstichting SHA in Heerlen, die de opbrengst van een eerdere steunactie deels verloren heeft zien gaan in het faillissement van Van der Hoop Bankiers.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de financiële controleur van de bijna 500 woningcorporaties.

De woningstichting in Heerlen had ongeveer 10 miljoen euro op een deposito staan bij Van der Hoop Bankiers, een kleine bank die eind 2005 onverwacht op de fles ging.

„Het is wel zuur. Ik schat dat een bedrag van 3 miljoen tot 3,5 miljoen euro niet terugkomt”, zegt algemeen directeur J. van der Moolen van het CFV. Er waren geen specifieke regels voor de keuze van een bank waaraan de gelden van de steunactie konden worden toevertrouwd.

Van der Moolen: „Van der Hoop Bankiers was een gewone bank, die onder het toezicht stond van De Nederlandsche Bank. Je verwacht met dat toezicht niet dat er vervolgens iets mis gaat.”

De woningstichting in Heerlen had zijn woningen in 2001 al verkocht aan een belegger, maar kon zijn aangetrokken leningen met een hoge rente nog niet aflossen zonder hoge boetes te betalen. SHA wilde de leningen aflossen met de opbrengst van de verkochte woningen, de steun van het CFV en het rendement op het steungeld. Het geld was bij Van der Hoop gestald omdat die bank een hogere rente gaf.

Alles bij elkaar verwacht het Centraal Fonds door de strop en de lager dan verwachte opbrengsten op het geld een bedrag van 7 miljoen à 10 miljoen euro extra kwijt te zijn, zo blijkt uit het CFV-verslag. In samenhang met de nieuwe steunactie neemt het Centraal Fonds de vordering over van SHA op de Van der Hoop boedel.