Linnaeus’ erfgoed

Dit is geen zeventiende eeuws stilleven maar een foto van een verzameling antieke herbaria, oftewel boeken met gedroogde planten. Enkele hiervan zijn te zien op de tentoonstelling ‘Bloemen onder de loep, hommage aan Linnaeus’ in het Teylers Museum in Haarlem. In samenwerking met het Nationaal Herbarium Nederland heeft het museum een expositie ingericht ter ere van de Zweedse plantkundige Carolus Linnaeus (1707-1778) die 300 jaar gelden geboren werd. Aan Linnaeus heeft de biologie zijn universele classificatiesysteem met soorten, geslachten en families te danken, een enorme vooruitgang die de uitwisseling van kennis over soorten wereldwijd heeft vergemakkelijkt. Op de foto zijn onder meer de plantenboeken te zien van Ito Keiske (de boekjes met oranje kaft) die ze schonk aan verzamelaar Philipp von Siebold (1796-1866). Het opengeslagen boek rechts is een herbarium van Leonart Rauwolf (1535-1596).

De tentoonstelling loopt nog tot en met 3 juni. (SV)