Koeien terug naar de wei, wellicht een 1-aprilgrap?

Goed nieuws op de voorpagina van deze krant op 30 maart: `Koeien mogen terug naar de wei na maanden op stal`. De onvervalste blijheid van de melkkoeien werd geïllustreerd in de prachtige foto van Bram Budel.

Op zondag 1 april wandelden wij in de omgeving van Vragender (tussen Lichtenvoorde en Aalten), in de Achterhoek. Een open en ruim landschap met verspreid liggende melkveebedrijven. Grote grazige weiden waaraan je afziet dat `grasboter` gemaakt wordt van het melkvet gewonnen in het prille graasseizoen.

Maar het landschap miste, ondanks het heerlijke zonnige weer, natuurlijke warmte. Het was leeg, kaal.

Zo`n twintig jaar geleden toonden deze boeren nog vol trots dat zij de melk leverden voor `Zuivel op z`n boerenbest`. Bordjes aan de omheining van de weidegronden wezen de consument erop dat de koeien die daar graasden voor die heerlijke verse melk zorgden. Het natuurlijke van het product voelde je, beleefde je. Nu, anno 2007, was er geen koe in de wei te zien (uitgezonderd twee zichtbaar zieke beesten die waarschijnlijk weg moesten blijven van de melkrobot). Vanuit de grote en soms opvallend nieuwe stallen hoorden wij alleen het ketsen van metaal. Wij zijn een groot voorstander van het toekennen van een beheersfunctie voor natuur en landschap, inclusief het aankleden van het landschap, aan onze agrariërs. Zij kunnen dat in veel situaties veel beter en efficiënter dan natuurorganisaties. Het aankleden van het landschap doe je met het vee in de weiden. Dat is `natuurlijk` in Nederland. Was het goede nieuws van 30 maart een 1-aprilgrap? Dan zijn wij er voluit ingetuind.

Melkveehouders van Nederland, laat uw veestapel alstublieft weer buiten grazen. Daar horen uw dieren, in de Nederlandse grazige weiden met hier en daar een boom of haag om schaduw te geven. Kijk nog eens naar die foto van Bram Budel.