Klimaatverandering verdubbelde bloeitijd van paddenstoelen

De klimaatverandering blijkt niet alleen van invloed op het ontluiken en bloeien van hogere planten, zij heeft ook dramatische invloed op het ‘bloeien’ van paddenstoelen. In Zuid-Engeland raken paddenstoelen tegenwoordig gemiddeld twee weken eerder aan het sporuleren dan voor 1985. Bovendien blijven ze ook gemiddeld twee weken langer sporuleren. Daardoor is de gemiddelde lengte van het bloeiseizoen de afgelopen vijfentwintig jaar ruimschoots verdubbeld, van 33 tot 75 dagen. Liep het vroeger van oktober tot november, het loopt nu van september tot december.

Britse onderzoekers, aangevoerd door A.C. Gange, concluderen dit in Science (6 april) na vele duizenden tellingen aan 315 verschillende paddenstoelsoorten. Met de waarnemingen aan het eerste en laatste moment van sporuleren was al in 1951 begonnen. Duidelijke verschuivingen werd pas na 1985 zichtbaar.

De verschuiving is van ecologische betekenis omdat de ondergrondse schimmelmassa’s waaruit de paddenstoelen ontspruiten een grote rol spelen in de vertering van bladeren en de recycling van voedingsstoffen. Het lijkt er nu op dat veel schimmels tegenwoordig tot diep in de winter actief blijven en al vroeg in de lente opnieuw actief worden. Zelfs zijn er nu soorten die dan een vroege bloei hebben.

Statistische analyse toonde een duidelijke relatie aan tussen de waargenomen verschuiving in Engeland en de hogere temperatuur in de maand augustus en de extra regenval in oktober.

Onder de paddenstoelen die in symbiose leven met de wortels van bomen (mycorrhiza) treedt een opvallend verschil op tussen de soorten die leven onder bladverliezende bomen en die onder naaldbomen. Die laatste blijken hun bloeiseizoen niet noemenswaardig te verlengen. De onderzoekers schrijven het toe aan veranderingen in het vrijkomen van voedsel uit de wortels van bladverliezende loofbomen.

Karel Knip