Kleuteropleiding

Het zou goed zijn als voor het basisonderwijs een duidelijke scheiding komt in de opleiding voor het lesgeven in groep 1 tot en met 4 en groep 5 tot en met 8. De eis van brede inzetbaarheid - bevoegd zijn voor alle klassen - heeft de animo voor de pabo sterk doen afnemen. Zo zien soms in aanleg geschikte kleuterleidsters van de opleiding af omdat ze niet het risico willen lopen in hogere groepen te moeten lesgeven. En andersom.

Een duidelijke scheiding in de opleiding kan ook de diepgang van de studie bevorderen. Dit moet dan wel inhouden dat men apart voor de onder- of bovenbouw benoemd moet worden, zonder verschil in salaris. Wie later van bouw wil veranderen moet via bijscholing daartoe de mogelijkheid hebben. Dat mag dan ook een mooie prestatiebeloning opleveren. Goed voor de status van de leraar.