Haal de alcohol uit de boomstam

Als chemisch technoloog met ruim tien jaar ervaring in de rietsuikerindustrie wil ik reageren op het artikel over het winnen van ethanol uit hout (Wetenschapspagina NRC Handelsblad, 15 maart, NRC.Next, 20 maart). Rietsuikerfabrieken doen van oudsher drie dingen met suikerriet. Ze halen er de rietsuiker uit (die inderdaad ook kan worden omgezet in ethanol). Ten tweede wordt het suikerrijke afvalproduct melasse gebruikt voor ethanolproductie, vroeger voor medicinale alcohol, spiritus en drank, maar tegenwoordig steeds meer als brandstof. En ten derde wordt het uitgeperste afvalproduct van het suikerriet, de bagasse of ampas, gebruikt als brandstof voor de stoomketels die de suikerfabriek voorzien van warmte, stoom en elektriciteit. Dat gebeurt echter niet door het afval `inefficiënt` in ovens te verbranden, want juist op dit aspect zijn de afgelopen jaren grote verbeteringen doorgevoerd. Want met hogedrukketels en efficiënte turbogeneratoren met condensatieturbines kunnen moderne rietsuikerfabrieken grote hoeveelheden `schone` elektriciteit leveren aan het openbare net, wat in veel landen dan ook al gebeurt (India, China, Vietnam, Maleisië, Cuba, Hawaii, Zuid Afrika, enz). Het eiland Mauritius (1,25 miljoen inwoners) krijgt zelfs al 60 procent van zijn elektriciteit als nevenproduct van de suikerindustrie! Men kan er echter ook voor kiezen om het overschot aan bagasse tot briketten te persen die geschikt zijn als houtvervangende brandstof voor huishoudens en industrie; een belangrijk aspect in landen die kampen met ontbossing en woestijnvorming!

Vermeldenswaard is bovendien dat India (dat bijna 600 rietsuikerfabrieken heeft) de nevenproductie van ethanol en elektriciteit alleen toestaat als er sprake is van `zero-pollution`. Dit heeft geleid tot slimme oplossingen waarbij het afval van de ethanolproductie (de vinasse), de verbrandingsas uit de stoomketels en het filtervuil uit de fabriek gezamenlijk worden gecomposteerd en als meststof weer ter beschikking worden gesteld aan de boeren die het riet leveren. Al met al vormt een moderne rietsuikerfabriek een milieuvriendelijk systeem. Aan gebruik van zwavelzuur en andere `high tech` processen zal weinig behoefte bestaan.