Geert Maks ‘Köprü’ blijkt gekuist

De Stichting CPNB wil alle exemplaren van de Turkse vertaling van het boekenweekgeschenk De Brug van Geert Mak vervangen. In de verspreide Turkse vertaling Köprü zijn politiek gevoelige passages afgezwakt. De gekuiste passages waren gemaakt omdat de CPNB naast een Turkse vertaling voor het Nederlandse publiek ook een in Turkije uitgegeven editie beoogde. „Die zou moeten voldoen aan de Turkse wet”, zegt directeur van de CPNB, Henk Kraima. „Daarom heeft de vertaler delen omgewerkt.” De versie voor de Nederlandse markt had wel een één-op één-vertaling moeten worden.

In Köprü, waarvan in de afgelopen Boekenweek twintigduizend exemplaren werden verspreid, wordt nu gesproken over de „migratie” van Turkse Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog, terwijl Mak het woord „deportatie” gebruikt. De „drieste” acties van Deense krantenredacties rondom cartoonrellen werden „dommige” acties. Een bijzin over sultan Mehmet II, „zijn wreedheid was legendarisch”, werd geschrapt.

Volgende week zullen tweetalige advertenties in landelijke dagbladen verschijnen om bezitters van Köprü te attenderen op de mogelijkheid hun exemplaar om te wisselen voor de nieuwe vertaling. Wie het huidige exemplaar van Köprü opstuurt naar de CPNB krijgt in ruil een correcte versie.

[Vervolg GEERT MAK: pagina 7]

Lezers mogen ‘Köprü’ ruilen

CPNB-directeur Henk Kraima karakteriseert de gekuiste vertaling, waarin ook veel redactionele slordigheden staan, als „een haastklus”. Een lezer wees de CPNB op de laatste dag van de Boekenweek op de fouten in Köprü. Nadat nog een aantal verwante meldingen binnenkwam, heeft de CPNB de vertaling laten nakijken door het Nederlandse Literair Productie -en Vertalingenfonds. De CPNB heeft donderdag de beslissing over de omruilactie genomen in nauw overleg met Maks uitgever, Atlas.

Geert Mak was gisteren niet voor commentaar bereikbaar. Of de auteur van het Boekenweekgeschenk boos is over de kwestie laat Paul Mosterd, de adjunct-directeur van de CPNB, in het midden. „Ik zou zeggen dat hij erg is geschrokken. Geert wist wel dat er ook geprobeerd werd om een Turkse uitgever voor een vertaling te interesseren, maar hij had er geen idee van dat er een gekuiste versie bestond. ” Volgens Mosterd wordt het hele geschenk nu minutieus nagekeken.

    • Reinier Kist