Geen ontpoldering

Middelburg, 7 april. Ontpoldering van landbouwgrond rondom de Westerschelde gaat niet door. Zeeland, land- en tuinbouworganisatie ZLTO en diverse natuurorganisaties hebben een akkoord bereikt voor een andere manier van natuurcompensatie voor de verdieping van de rivier.