Falende grazers 4

Al enkele decennia volg ik het grote grazerbeleid van de natuurbeherende instanties. Tot mijn ontzetting is blijkbaar nog altijd niet doorgedrongen hoe catastrofaal de vanuit Wageningen georkestreerde ingreep uitwerkt. Natuurbescherming is verworden tot uit de hand gelopen extensieve veehouderij in een belangrijk aantal zogenaamde natuurgebieden. Na een hele reeks van dagvlindersoorten zijn wij intussen een aantal andere dieren kwijt en hebben tal van graslanden en heiden het grote aantal exquise specialisten uitgeruild voor ordinaire brandnetels, akkerdistels, jacobskruiskruid en pitrus. Nu ook nog eens de ernstig bedreigde blauwe kiekendieven onder de voet gelopen worden is de maat vol. Tijd voor een parlementaire enquête.