Dertigduizend wilde woningen

Ontwerp voor maO Maquette Almere Hout van MaO/emmeazero Foto NRC'Blad Maurice Boyer 070405 Boyer, Maurice

Ikbouwmijnhuisinalmere is veruit het grootste Wilde-Wonen-plan in Nederland. De komende 25 jaar wil de gemeente Almere dat 30.000 van de 60.000 nieuwe woningen op een of andere manier door particulieren worden gebouwd. Het grootste deel van de Wilde Woningen zal worden gebouwd door individuen die een kavel kopen. Maar het wordt in Almere ook mogelijk om in groepsverband een kavel te verwerven en te bebouwen. Ook het mede-opdrachtgeverschap, waarbij particulieren samenwerken met een ontwikkelaar of woningbouwvereniging, krijgt de ruimte.

Jaarlijks gaat Almere ongeveer duizend vrije kavels verkopen. Informatie hierover kunnen geïnteresseerden krijgen op de website en in een kavelwinkel. Echt wild, helemaal zonder regels, wordt het particulier opdrachtgeverschap in Almere niet. De koper van een kavel krijgt een kavelpaspoort waarop onder meer staat welke regels en voorschriften gelden voor de bebouwing van het stuk grond.

In verschillende buurten in Almere wordt het bouwen door particulieren mogelijk. Overgooi is al jarenlang de wijk waar bijzonder grote kavels te koop zijn. Hier heeft burgemeester Jorritsma haar woning laten bouwen. Maar er zijn nu ook kavels te koop in Noorderplassen-West. Tot 2006 was het de bedoeling dat deze wijk door projectontwikkelaars zou worden gebouwd, maar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 besloten het nieuwe college van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraad te laten bouwen door particulieren. Hier worden de komende jaren 700 kavels aangeboden, in omvang variërend van 140 tot 500 vierkante meter. Ook in Almere Poort en bij ‘inbreidingsprojecten’ in de al bestaande stad zullen vrije kavels beschikbaar komen.

In de nog te bouwen wijk Almere Hout zal het Wilde Wonen op grote schaal worden toegepast. Hier zullen particulieren tussen 2009 en 2030 20.000 woningen bouwen, zodat Almere Hout een complete Wilde-Wonen-stad kan worden genoemd. Hier moet ‘organische stedenbouw’, zoals wethouder Duivesteijn het noemt, gestalte krijgen. Almere Hout moet op een nieuwe manier worden gebouwd, niet in een paar jaar tijd wordt gebouwd naar een ontwerp dat van A tot Z wordt uitgevoerd, maar langzaam. Delen van Almere Hout zullen lange tijd leeg blijven om ten slotte pas na tien, twintig of zelfs veertig jaar te worden bebouwd. Ook moet het mogelijk zijn om de bebouwing later gemakkelijk te veranderen.

Voor Almere Hout heeft de gemeente Almere vier architectenbureaus, de Nederlandse bureaus MUST, MVRDV, Neutelings Riedijk en het Italiaanse ma0, om een ontwerp gevraagd. „Ontwikkel een set van stedenbouwkundige principes voor een organische, op particulier initiatief gebaseerde woningbouw”, luidde de opdracht aan de vier bureaus. De ontwerpen zullen worden gepresenteerd op het vakdebat ‘mensen maken de stad’, op 11 april in Almere.

De plannen van de vier bureaus voor Almere Hout zijn bedoeld als ideeënschetsen. Hoe het stedenbouwkundig plan voor de Almeerse Wilde-Wonen-wijk uiteindelijk wordt, staat nog niet vast. Misschien wordt uit de vier plannen een vijfde plan gedestilleerd, misschien komt er een heel nieuw ontwerp. In 2009 moeten de eerste woningen in Almere Hout worden gebouwd.

Mensen maken de stad. Vakdebat op 11 april in de Schouwburg Almere. Aanvang 9.30 u.