De lezer schrijft over splitsing nieuws binnen en buiten de EU

Als ik uw (mijn) krant lees en aan de kranten in de VS denk, valt mij het volgende op. De krant heeft onder andere de rubrieken/redacties binnenland en buitenland. Een berichtje over België, Frankrijk of Finland hoort dan logischerwijs bij de redactie buitenland. Brussel natuurlijk ook. Zou NRC Handelsblad in Tennessee uitkomen dan zouden artikelen over Californië, Georgië of Florida bij het nationale nieuws horen. En berichten over het gebeuren in Washington natuurlijk ook. U begrijpt waar ik heen wil. Is het een zinvolle gedachte het buitenlandse nieuws te splitsen in binnen en buiten de Europese Unie? En nieuws uit lidstaten in de Unie in een rubriek ‘EU’ zetten. En natuurlijk ook het nieuws uit Brussel daarbij. Nieuws uit de overige landen blijft dan natuurlijk in de rubriek Buitenland. Deze aanpak zou een steentje kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Europa.

Zou ik uw mening mogen horen? En zo mogelijk positief geformuleerd?

Hans van Hoogenhuijze

Rotterdam

De krant antwoordt

Dit is een interessant voorstel: maak sommig buitenland minder buitenland dan ander buitenland en richt daar een aparte rubriek voor in. Momenteel al behandelen we niet al het buitenland hetzelfde. Nieuws is, volgens een cynische regel: het aantal doden gedeeld door de afstand. Drie doden in Haarlem zijn meer nieuws dan tweehonderd in Somalië. En ook als er geen doden zijn, geldt vaak: hoe dichterbij, hoe interessanter voor Nederlandse lezers en dus hoe meer aandacht in de krant. Wat er in de landen om ons heen gebeurt, heeft in het algemeen ook meer invloed op ons leven en op de Nederlandse politiek dan wat verder weg gebeurt. Afgezien dan van wat bijvoorbeeld wereldmacht de Verenigde Staten doen.

Vorige week hadden we zelfs een Belgisch berichtje op de binnenlandpagina. Daarin stond dat België afziet van het omstreden wegenvignet en met Nederland op zoek gaat naar samenwerking bij de invoering van kilometerheffing. Het stond bij Binnenland omdat het voor Nederlanders een direct gevolg heeft.

Ook op de dagelijkse twee buitenlandpagina’s hebben we in verhouding meer verhalen over landen dichterbij, zoals Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, dan over landen in bijvoorbeeld Latijns-Amerika, Afrika of Azië. We hebben in Europese landen dan ook veel meer correspondenten: tegenover één correspondent in Latijns-Amerika, staan er negen in Europa.

Daarnaast hebben wij iedere donderdag de pagina Nederland en Europa met berichtgeving over Europese onderwerpen die Nederland aangaan, zoals Brussels onderzoek naar het monopolie op gokken in Nederland of een aanbeveling van de Europese Commissie over auteursrechten bij online muziekdiensten.

Het voorstel van de lezer zou nog een stap verder gaan: een dagelijkse rubriek met verhalen over landen uit de Europese Unie en over Brussel als motor van Europese wetgeving. Het nadeel van zo’n aanpak is dat je speelruimte kwijtraakt. Nu wordt de ruimte op de dagelijkse twee buitenlandpagina’s verdeeld naarmate er nieuwsontwikkelingen zijn. Als er een oorlog is tussen Israël en Libanon of, recenter voorbeeld, als de Amerikaanse senaat stemt voor terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Irak vóór 31 maart 2008, wordt daar meer ruimte voor ingeruimd want dat is op dat moment belangrijk nieuws. Het zou zonde zijn als je dan juist op die pagina een meer tijdloze reportage over met Brussels geld gesubsidieerde boeren in Polen zou moeten brengen, omdat het de vaste pagina Europese Unie is.

Dat neemt niet weg dat wij permanent in debat zijn over de indeling van onze krant. We zouden bijvoorbeeld de frequentie kunnen verhogen van de wekelijkse pagina Nederland en Europa. En we blijven nadenken over de vraag of we de klassieke indeling in de rubrieken binnenland, buitenland, economie, moeten vervangen door een indeling die grensoverschrijdend is, zowel in regionale termen als in thema’s.

Birgit Donker Hoofdredacteur

Reacties: www.nrc.nl/lezerschrijft

Nieuwe kwesties: lezerschrijft@nrc.nl