Cheney houdt voet bij stuk over Irak en Al-Qaeda

De Amerikaanse vicepresident Cheney heeft gisteren herhaald dat het terreurnetwerk Al-Qaeda actief was in Irak voor de VS dat land in 2003 aanvielen. Cheney maakte zijn opmerkingen dezelfde dag dat het Pentagon een vertrouwelijk document vrijgaf waarin wordt tegengesproken dat de toenmalige Iraakse leider, Saddam Hussein, samenwerkte met Al-Qaeda.

De vermeende samenwerking tussen Saddam en Al-Qaeda speelde destijds, twee jaar na de aanslagen van 11 september, een grote rol in de VS als legitimatie voor de oorlog in Irak. Cheney zelf zei vóór de oorlog dat „bevestigd” was dat vertegenwoordigers van Al-Qaeda een ontmoeting met het Iraakse regime hadden gehad in Praag. Later bleek deze informatie onjuist.

Cheney baseerde zich op gegevens van een aparte inlichtingeneenheid die was gevormd op het Pentagon. Uit onvrede over het werk van de CIA, die betwijfelde of Saddam en Al-Qaeda samenwerkten, moest deze eenheid de relaties van Saddam en Al-Qaeda documenteren.

De afgelopen jaren is meermalen vastgesteld dat de eenheid, geleid door de neoconservatief Doug Feith, onzorgvuldig werkte. Afgelopen donderdag werd een rapport van de inspecteur-generaal van het Pentagon vrijgegeven, waarin het werk van Feith opnieuw werd gekritiseerd. Volgens het rapport is ook uit verhoren van Saddam Hussein na diens aanhouding gebleken dat er geen sprake was van directe samenwerking tussen zijn regime en Al-Qaeda.

Cheney zei op dezelfde dag dat Al-Qaeda wel degelijk actief was in Irak voor de VS het land in 2003 binnenvielen. In een interview met de rechtse radiopresentator Rush Limbaugh vertelde Cheney dat Zarqawi, de Al-Qaedaleider in Irak die vorig jaar de dood vond, al voor de Amerikaanse invasie aan het werk was in Irak. Cheney noemde de operaties van Zarqawi om aan te tonen dat een Amerikaanse terugtrekking uit Irak terroristen in de kaart zou spelen.

Cheney, die gebukt gaat onder een immense impopulariteit, is de laatste maanden al eerder verweten dat hij de feiten negeert in de verdediging van de regering-Bush. Zo prees hij begin dit jaar de „enorme successen” in Irak.