Beperking aftrek van pensioenpremies

Topinkomens blijven een `hot issue`. Degene die ze ontvangen liggen onder vuur, terwijl dat degenen die ze toekennen zouden moeten zijn. Vraag is of inkomenspolitiek moet worden bedreven via de pensioenpremies.

In NRC Handelsblad van 19 maart bepleit Lucas Roos de beperking van de aftrek van pensioenpremies voor topinkomens in plaats van een extra belastingschijf. Roos vindt een extra belastingschijf niet effectief omdat kan worden afgewenteld indien het bedrijf de loonbelasting voor zijn rekening neemt. Hetzelfde geldt voor de aftopping van het pensioengevend salaris. De werkgever kan ook dan de heffing betalen over de opbouw van het pensioen over het salaris boven dit maximum. De wet biedt zelfs de mogelijkheid de pensioenaanspraak te splitsen in een belast en een onbelast gedeelte.

De grens die Roos aanlegt, is de maximale grondslag waarop de aftrekbare lijfrentepremie wordt bepaald. Er ligt een wetsvoorstel waarin dit bedrag wordt verlaagd tot ongeveer 98.000 euro. Zijn voorstel treft daardoor niet alleen de topinkomens.

Roos signaleert een afwenteling doordat bonussen worden afgestort om het pensioengat uit het verleden te dichten. Pensioenopbouw over bonussen mag echter alleen plaatsvinden over de toekomst en een hoge bonus leidt dus niet tot hogere pensioenrechten over het verleden. En juist de bonussen maken het inkomen een topinkomen.

Beperking van aftrek van pensioenpremies leidt niet tot beperking van de topinkomens. Inkomenspolitiek bedrijven via de pensioenen, is geen goede optie. Beperking van de topinkomens moet komen van degenen die de arbeidsvoorwaarden van de desbetreffende toppers vaststellen.