Aantal banen bij Rijk toch gestegen

Het aantal ambtenaren bij het Rijk is vorig jaar, tegen de afspraken in, toch weer gestegen. Dat blijkt uit een concept van het Sociaal Jaarverslag van het Rijk, dat in bezit is van RTL Nieuws.

De ministeries hebben ook meer extern personeel ingehuurd, zoals uitzendkrachten, terwijl daarop 200 miljoen euro zou worden bezuinigd. Dat was afgesproken in het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende II.

Datzelfde kabinet wilde in vier jaar tijd 10 procent van de ambtenaren wegbezuinigen. Tussen 2002 en 2005 slaagden de ministeries er in om van die taakstelling 8,2 procent te realiseren. Maar vorig jaar groeide het aantal rijksambtenaren weer met 3,3 procent. Uitgedrukt in voltijdbanen (fte) hadden de departementen samen 112.202 mensen in dienst, bijna 4.000 meer dan het jaar ervoor.

De groei wordt voor een groot deel veroorzaakt door de uitbreiding van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Daardoor groeide het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvan de AIVD deel uitmaakt, met meer dan 10 procent.

Een andere verklaring is dat sommige ministeries in de eerste jaren veel harder zijn gekrompen dan de bedoeling was. Dat gold bijvoorbeeld voor het ministerie van Landbouw en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De vacatures die bij deze departementen waren ontstaan, mochten vorig jaar gewoon weer worden vervuld.

Tweede Kamerleden van de oppositiepartijen reageerden gisteravond in RTL Nieuws verbolgen. „Het beleid van de afgelopen jaren was eigenlijk, al onder Kok en Balkenende, dat we met minder ambtenaren beter werk zouden gaan leveren”, zegt Ronald van Raak (SP). „En nu blijkt weer dat we veel meer ambtenaren hebben die minder goed in staat zijn om goed werk te leveren.”

Ineke van Gent (GroenLinks) plaatst vraagtekens bij het geld dat is uitgegeven aan het inhuren van externe arbeidskrachten. „Balkenende heeft zeker zijn woord niet gehouden en je kunt je ook nog afvragen: waar is al dat geld aan uitgegeven? Daar wil ik het naadje van de kous van weten”.

Het nieuwe kabinet heeft zich eveneens voorgenomen om de komende jaren te bezuinigen op het aantal ambtenaren. In het regeerakkoord staat dat de rijksdienst de komende vier jaar 750 miljoen euro moet bezuinigen.

Drie maanden geleden berekende de Raad van Economische Adviseurs (REA) dat de rijksoverheid de afgelopen vier jaar met 7,4 procent is gegroeid. In die berekening zijn ook de ambtenaren van zelfstandige bestuursorganen meegeteld. Eind 2005 telde de REA 163.276 ambtenaren, een stijging van 11.368 ten opzichte van 2001.